Engin MERT

Kurumsal—Bireysel Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri

Planlama

Anasayfa - Hakkımızda - Yasal Uyarı - Mail - İletişim - Reklam

Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. Bilgi İçin info@enginmert.com

Anasayfa

Planlama Yönetimi

 

              Planlama Yönetimi ile bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin organizasyonu yapılır, planlanır ve bu sistemler yönetilerek ve çevrimi sağlanır. Girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi, çıktıların ve performansın ayrıca kalitenin arttırılması planlama yönetiminin sorumluğundadır. Planlama yönetimi görevleri   ve   sorumlulukları   yerine   getirirlerken   diğer   bilimlerden yararlanır ancak insan

07.09.2009

.İş Emri (Üretim İçin)

05.09.2009

Malzeme Talep Formu

08.09.2009

.İş Emri (Montaj İçin)

12.09.2009

Stok Kontrol Planı Formu

15.09.2009

Stok Seviye Kontrol Formu

13.09.2009

Stok Kontrol Planı Takip Formu

17.09.2009

Planlama Proses Algoritması

00.00.0000

...

Form-PL01

Form-PL02

Form-PL03

Form-PL04

Form-PL05

Form-PL06

Form-PL07

Form-PL08

Dokümanlar

odaklı ve bütünsel bakış açısıyla olaylara yaklaşmalıdır . Planlama yönetimi ile kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımı, etkin kullanımı ve uzmanlar arasındaki işbirliğin kurulması sağlanmaktadır. Planlama yönetimi kamu, ticaret, hizmet, tasarım, sanayi vb. alanlarda uygulanabilir ve performanslı çalışabilir.

              Planlama yönetimi akademik bilgilerinin alt kolları günümüzde çok yaygın hale gelmeye başlamıştır.

Bunlar;

Üretim Planlama,

Stratejik Planlama,

Finanssal Planlama,

Proje Planlama,

Kariyer Planlama,

Şehir Planlama,

              Eğitim Planlama gibi birçok kollara ayrılarak destek faaliyetler olan iş ve zaman etüdü, işyeri düzenleme, dengeleme, verimlilik hesaplamaları, kapasite analizi faaliyetleri gibi birçok konuda tamamlayıcı pozisyonundadır.

Kurumsal Kaynak Planlaması

 

              Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

              Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

              KKP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

              Buna rağmen, KKP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir KKP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın ara yüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

              Bir KKP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

Malzeme İhtiyaç Planlaması

 

              Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) fikri, Amerika Birleşik Devletleri'nde imalatın hızla geliştiği bir dönem olan 1960'lı yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Aşırı hızlı gelişen ekonominin getirdiği yoğun talep, üreticileri yüksek hacimli seri üretime geçirmiştir. Dönemin başlıca sorununu hedeflenen üretim miktarını gerçekleştirmeye yetecek hammadde ve malzemenin nasıl tedarik edileceği oluşturmaktaydı. "Hangi zaman aralıklarında ne miktarda malzeme almalıyım?" sorusuna cevap aranmaktaydı. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için, seri üretim verilerini işleyebilecek bilgisayarlar kullanılmaya başlanmış ve bu bilgisayarlar öncelikle üretimde gerek duyulan hammadde miktarını belirlemeye, arkasından da mevcut stok durumuna ve daha önceden alınmış sipariş miktarlarına bakarak ısmarlanması gerekli olan doğru hammadde miktarlarını üreticilerin karşısına çıkartmaya başlamıştır. Böylelikle bu tedarik sorunu çözüme kavuşmuştur. Bu yöntem daha sonradan "Malzeme İhtiyaç Planlaması" adını almıştır.